Henk Blaauw
Henk Blaauw

"Een mooiere plek in Wageningen is er niet!"

Marga Elsinga
Marga Elsinga

“De uiterwaarden van de Grebbedijk zitten vol pioniersplanten.”

Ton Kok
Ton Kok

“Mensen kunnen urenlang kijken naar haasje, reiger of wilde paarden. Dat is óók de beleving van de haven. Het is niet alleen de industrie.”

Twan Boot
Twan Boot

“Altijd weer terug op de dijk."

Energie-opwekking

Ooievaars nesten

Recreatie water (ca. 2000m) met aansluiting havenkanaal & nevengeul

Recreatie water (ca. 2000m) met aansluiting havenkanaal & nevengeul

Snelfietspad Rhenen-Arnhem

Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt, loopt een groot gebied met steden als Veenendaal en Amersfoort onder water. De komende jaren maakt het waterschap Vallei en Veluwe samen met de omgeving plannen voor het versterken van deze dijk.

 • 30.01.18

  Veel belangstelling voor mogelijke oplossingsrichtingen Grebbedijk

  De mogelijke oplossingsrichtingen voor het verstevigen van de Grebbedijk kunnen rekenen op veel belangstelling. Dat bleek opnieuw tijdens de informatieavond op 24 januari in de Junushoff in Wageningen waar alle betrokken konden reageren op mogelijke oplossingen voor de uitvoering van de dijkverbetering.

 • 23.01.18

  Dijkdenkersbijeenkomst 17 januari 2018

  Op woensdag 17 januari hadden de Dijkdenkers een bijzonder goede bijeenkomst. De opkomst was hoog én er waren nieuwe Dijkdenkers aanwezig. Iets waar we ontzettend blij mee zijn! Tijdens deze avond dachten we inhoudelijk na over de concepten voor de mogelijke oplossingsrichtingen. De Dijkdenkers leverden een waardevolle bijdrage aan het proces met constructieve opmerkingen en kritische noten. De komende maanden gaan de gebiedspartners met elkaar in gesprek over de financiële haalbaarheid.

 • 15.01.18

  Informatieavond 24 januari: ontwikkelrichtingen

  Waterschap Vallei en Veluwe houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil meedenken over de ontwikkelrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. De dijkversterking wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk aangegrepen om breed te kijken naar kansen voor het gebied.

  Datum:      Woensdag 24 januari
  Tijd:           19.30 uur tot 21.30 uur
  Locatie:     Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen 
  Toegang:   Gratis

 • 12.01.18

  Concept zes mogelijke oplossingsrichtingen

  Tijdens de informatieavond op 24 januari worden de "concept zes mogelijke oplossingsrichtingen" gepresenteerd. Deze mogelijke oplossingsrichtingen zijn de tweede fase in het ontwerpproces om tot een plan voor de Grebbedijk te komen. De eerste stap betrof het opstellen van de bouwstenen. Hierna gaan we naar drie kansrijke alternatieven om toe te werken naar een voorkeursalternatief. 

  In de concept oplossingsrichtingen is verbeeld hoe niet alleen de dijkversterking ruimtelijke consequenties heeft, maar ook andere maatschappelijke opgaven als infrastructuur en mobiliteit, natuur en recreatie hun ruimtebeslag kunnen krijgen. 

 • 22.12.17

  Onderzoek naar waterdruk op de dijk

  Het winterse weer van afgelopen week zorgt voor smeltwater in de rivieren van Nederland. Ook bij de Grebbedijk uit zich dit door hoog water. Om nauwkeuriger de veiligheidsopgave van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op en rond de dijk nodig. Sinds half november 2017 zijn hiervoor verschillende onderzoeken in gang gezet. Het hoog water van dit moment kan in het onderzoek goed meegenomen worden. 

 • 12.12.17

  Dijkdenkersbijeenkomst 29 november 2017

  Op woensdag 29 november jl., tussen de roei lessen en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo. De dijkdenkers worden welkom geheten door Ronald Löhr, projectmanager, van het project. Vanavond staat in het teken van de grondonderzoeken, ateliersessies en de voorlopige denkrichtingen voor de Grebbedijk. Veel informatie om te delen. Lees meer en download het verslag en de presentatie. 

 • Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk
  06.11.17

  Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk

  De waterschappen in Nederland werken aan de dijken van de toekomst. De Grebbedijk en de wijze waarop de omgeving en de Dijkdenkers een rol spelen bij de plannen, wordt gebruikt als voorbeeld.Bovendien prachtige beelden van de dijk vanuit lucht.

 • 26.10.17

  Grondonderzoek op de Grebbedijk

  Om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op de dijk nodig. Ingenieursbureaus Lievense CSO-Fugro doet daarom in opdracht van het waterschap grondonderzoek op en nabij de dijk. De onderzoeken starten half november 2017 tot en met december 2017. In die periode kan het verkeer daar wat hinder van ondervinden.

 • 23.10.17

  Bouwstenen voor de versterking van de dijk én de omgeving

  Om de versterking van de Grebbedijk zo goed mogelijk te benutten, wordt vooraf nagedacht over de dijk en de kansen voor de omgeving. De samenwerkende partners maakten daarom deze zomer bouwsteenstudies. Deze bouwstenen belichten ieder een bepaald thema, bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur of recreatie. Hierbij mochten de ‘oogkleppen’ nog even op; wat zijn kansen voor het gebied als je puur naar 1 thema kijkt? De komende maanden, tot maart 2018, gaan de partners samen met de ontwerpende bureaus en de dijkdenkers aan de slag in ontwerpateliers. Hier komen de bouwstenen weer bij elkaar om tot 6 integrale oplossingsrichtingen te komen.

 • 19.10.17

  Geslaagde tweede editie!

  Bijna een jaar na de eerste editie vond zaterdag 23 september de tweede Dag van de Grebbedijk plaats. Behalve aandacht voor de dijkversterking zat de dag vol met activiteiten. De dijkbeheerders vertelden in de tent over het dagelijks werk en wat er gebeurt bij hoog water. Maar ook kon je een roeiworkshop volgen of leren wat eetbaar van de dijk. In de zon speelden kinderen met de waterbaan. Kijk snel verder voor meer foto’s van de Dag van de Grebbedijk 2017.  

 • Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!
  16.10.17

  Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!

  Een animatie over de manier waarop iedereen die dat wil kan meedenken over de Grebbedijk. Zie waarom dit belangrijk is en wat u kunt doen.

 • 02.10.17

  Budget voor versterking Grebbedijk

  De versterking van de Grebbedijk bij Wageningen wordt definitief gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermings- programma. Het geld komt beschikbaar vanuit het programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Vandaag is op de Grebbedijk de handtekening gezet. De Grebbedijk staat met hoge prioriteit op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 2017-2022 om te zorgen dat de dijk snel gaat voldoen aan de nieuw geldende veiligheidsnorm.

 • 29.08.17

  Kom ook naar de ‘Dag van de Grebbedijk’!

  De Dag van de Grebbedijk op 23 september bij de haven in Wageningen heeft een bijzonder programma. Bijvoorbeeld een overlevingstocht langs de dijk waarin deelnemers leren hoe zij kunnen eten en drinken van wat er op de Grebbedijk groeit. Maar ook belevenissen van Dijkgasten, een collegetour over de toekomstplannen, gratis varen met de Blauwe Bever een vlinderwandeling en een workshop verhalen vertellen.

  Datum
  Zaterdag 23 september
  Tijd
  08.30 uur  tot 15.00 uur
  Locatie
  Grebbedijk 59, Wageningen bij W.S.R. Argo
  Toegang
  Gratis
 • Inspirerende avond in de Junushoff
  21.07.17

  Inspirerende avond in de Junushoff

  Wat een inspirerende avond was het woensdag 28 juni in de Junushoff! De samenwerkende partners organiseerde net als vorig jaar een informatiebijeenkomst over de Grebbedijk. Op deze avond werden de zo'n 120 betrokken mensen bijgepraat over de ontwikkelingen van de veiligheidsopgave aan de dijk. Daarnaast vond er een leuk dialoog met de zaal plaats door middel van de Mentimeter, een live online peiling. Dat heeft leuke resultaten opgeleverd. De verrassing van de avond waren de leerlingen van het Technasium uit Ede met prachtige presentaties over de Grebbedijk! De bijeenkomst is vastgelegd in een verslag. 

 • Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017
  31.05.17

  Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017

  Op woensdag 10 mei, tussen de roeiboten en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo op de Grebbedijk. Met op de achtergrond draaiende camera’s van de Hogeschool Utrecht en het bestuur van Argo, belooft het een creatieve en intensieve avond te worden. De dijkdenkers worden welkom geheten door gespreksleider van de avond, Theo Dohle. Een groot deel van de avond zal begeleid worden door de aanwezige samenwerkende partijen van de Grebbedijk, die per bouwsteen in gesprek met dijkdenkers gaan over de opgaves. Lees hier het uitgebreidere verslag.

 • Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017
  12.04.17

  Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017

  Afgelopen week is er weer een Dijkdenkers bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn de Dijkdenkers bijgepraat over alle ontwikkelingen 'achter de schermen'. Waar staan we met het project? Daarnaast is de planning voor het komende jaar doorgenomen. En kregen de Dijkdenkers een toelichting op de nadere veiligheidsanalyse. Kortom, genoeg werk aan de winkel het komend jaar! Bekijk de presentaties en lees het uitgebreide verslag.

 • 06.04.17

  Grebbedijk op de schop

  Uit een veiligheidsanalyse die Waterschap Vallei en Veluwe samen met Royal HaskoningDHV deze week afrondde blijkt dat de Grebbedijk op diverse plekken versterkt moet worden. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, opgesteld door de Tweede Kamer en sinds 1 januari van kracht. De Grebbedijk is ruim vijf kilometer lang en loopt van Wageningen tot Rhenen. Als de dijk doorbreekt staat het gebied tot aan Amersfoort onder water.

 • Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016
  27.01.17

  Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016

  Stad en landschap verbinden, bijzondere vogelsoorten, een fietssnelweg, zo maar wat wensen die de Dijkdenkers op de kaart van de Grebbedijk spijkerden. In november vorig jaar kwamen zij bijeen om hun wensen voor de Grebbedijk te bespreken. Rondom de kaart ontstond een levendige discussie. Bekijk de sfeerimpressie op youtube.

 • Feiten & cijfers over de waterveiligheid
  14.12.16

  Feiten & cijfers over de waterveiligheid

  De belangrijkste feiten en cijfers over de waterveiligheid van Nederland op een rij. Ons Water heeft een infographic gemaakt met een mooi overzicht over de projecten, de programma’s, financiën en informatie over de veiligheidsmaatregelen.

 • Dijkdenkers spijkeren hun ideeën op de kaart
  16.11.16

  Dijkdenkers spijkeren hun ideeën op de kaart

  Tijdens de tweede bijeenkomst met de Dijkdenkers op woensdag 16 november 2016 konden de betrokkenen hun ideeën en ambities letterlijk vast spijkeren op de dijk. Er ontstonden leuke gesprekken. In 2017, als we aan de slag gaan met scenario’s, krijgt dit een vervolg.

 • Dag van de Grebbedijk geslaagd
  15.10.16

  Dag van de Grebbedijk geslaagd

  Op 15 oktober 2016 organiseerde het waterschap Vallei en Veluwe de eerste ‘Dag van de Grebbedijk’. Jong en oud genoten van vele activiteiten rondom de veiligheid van de dijk. Zo lieten de beheerders van de dijk zien wat er gebeurt bij hoog water en studenten van de Wageningen Universiteit lieten met een maquette verschillende ideeën voor de toekomst zien.

Meedenken

Hebt u een idee voor de versterking of de recreatieve invulling van de dijk?

Denk mee

Foto's

Deel uw foto van de Grebbedijk met ons. De mooiste foto's zetten wij op deze website.

Foto insturen

Verhalen

Wat is uw verhaal, herinnering of anekdote over de dijk? Deel het met ons en anderen.

Verhaal insturen

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met grebbedijk@vallei-veluwe.nl