• Toekomst
 • Toekomst

  De Grebbedijk voldoet aan de huidige veiligheidseisen. Toch moet de dijk versterkt worden. Dit is nodig omdat de dijk niet voldoet als er in de toekomst meer water door de Rijn stroomt, onder andere door klimaatverandering.

  Bovendien telt nu ook meer dan vroeger wat de mogelijke gevolgen zijn àls de dijk door zou breken. En die gevolgen zijn juist bij dit relatief kleine stukje dijk heel groot. Daarom is ook de landelijke overheid betrokken bij het versterken van de Grebbedijk: die is inmiddels in het Hoogwaterbeschermingsplan 2017-2022 opgenomen.

  De provincies Gelderland en Utrecht, het waterschap Vallei en Veluwe, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Wageningen hebben besloten een brede verkenning uit te voeren naar die versterking. Naast veiligheid kijken deze partijen ook naar wensen en voorkeuren van omwonenden, bezoekers, ondernemers en andere partijen om de dijk aantrekkelijker te maken. Voor recreatie, natuurwaarden, tijdelijke initiatieven etc. De komende drie jaar wordt verkend welke ideeën er spelen voor de dijk en welke daarvan haalbaar zijn om uit te voeren. Daarna wordt een definitief plan voor een veilige èn aantrekkelijke dijk te maken. Naar verwachting gaat de dijk vanaf 2023 vervolgens op de schop.

  • 2016

   Start (voor)verkenning en gebiedsdialoog

  • 2017/2021

   Verkenning

  • 2021/2022

   Planuitwerking

  • 2023

   Schop in de grond

   Meedenken

   Hebt u een idee voor de versterking of de recreatieve invulling van de dijk?

   Denk mee

   Foto's

   Deel uw foto van de Grebbedijk met ons. De mooiste foto's zetten wij op deze website.

   Foto insturen

   Verhalen

   Wat is uw verhaal, herinnering of anekdote over de dijk? Deel het met ons en anderen.

   Verhaal insturen

   Inschrijven Nieuwsbrief

   Ongeldige invoer
   Ongeldige invoer

   Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met grebbedijk@vallei-veluwe.nl