• Berichten

Berichten

04.04.18

Junior Dijkdenkers op de Grebbedijk

Op dinsdag 3 april bezochten leerlingen van groep 7/8 van OBS De Wereld de Grebbedijk. Met omgevingsmanager Ralph sprongen zij op de fiets en ontdekten zij wat de dijk precies doet, welke bijzondere waarden er op en om de dijk zijn en wat de dijkversterkingsopgave inhoudt.

04.04.18

Verbetering Grebbedijk gaat nieuwe fase in

Het project Grebbedijk, voor verbetering van de dijk en een nieuwe inrichting van het gebied, gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten leiden. 

23.03.18

Dijkdenkers formuleren advies aan bestuurders

Woensdag 21 maart kwamen de Dijkdenkers opnieuw bijeen om zich te buigen over de zes oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk en de omgeving. Op 24 januari werden deze in Junushof aan een breed Wagenings publiek voorgelegd, en de toen gemaakte opmerkingen zijn in de afgelopen weken verwerkt in een nieuwe versie. De Dijkdenkers bogen zich nog eens over de kaarten, en formuleerden adviezen voor de stuurgroep Grebbedijk.

30.01.18

Veel belangstelling voor mogelijke oplossingsrichtingen Grebbedijk

De mogelijke oplossingsrichtingen voor het verstevigen van de Grebbedijk kunnen rekenen op veel belangstelling. Dat bleek opnieuw tijdens de informatieavond op 24 januari in de Junushoff in Wageningen waar alle betrokken konden reageren op mogelijke oplossingen voor de uitvoering van de dijkverbetering.

23.01.18

Dijkdenkersbijeenkomst 17 januari 2018

Op woensdag 17 januari hadden de Dijkdenkers een bijzonder goede bijeenkomst. De opkomst was hoog én er waren nieuwe Dijkdenkers aanwezig. Iets waar we ontzettend blij mee zijn! Tijdens deze avond dachten we inhoudelijk na over de concepten voor de mogelijke oplossingsrichtingen.

15.01.18

Informatieavond 24 januari: ontwikkelrichtingen

Waterschap Vallei en Veluwe houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil meedenken over de ontwikkelrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. De dijkversterking wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk aangegrepen om breed te kijken naar kansen voor het gebied.

12.01.18

Concept zes mogelijke oplossingsrichtingen

Tijdens de informatieavond op 24 januari worden de "concept zes mogelijke oplossingsrichtingen" gepresenteerd. Deze mogelijke oplossingsrichtingen zijn de tweede fase in het ontwerpproces om tot een plan voor de Grebbedijk te komen. De eerste stap betrof het opstellen van de bouwstenen. Hierna gaan we naar drie kansrijke alternatieven om toe te werken naar een voorkeursalternatief.

22.12.17

Onderzoek naar waterdruk op de dijk

Het winterse weer van afgelopen week zorgt voor smeltwater in de rivieren van Nederland. Ook bij de Grebbedijk uit zich dit door hoog water. Om nauwkeuriger de veiligheidsopgave van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op en rond de dijk nodig. Sinds half november 2017 zijn hiervoor verschillende onderzoeken in gang gezet. Het hoog water van dit moment kan in het onderzoek goed meegenomen worden. 

12.12.17

Dijkdenkersbijeenkomst 29 november 2017

Op woensdag 29 november jl., tussen de roei lessen en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo. De dijkdenkers worden welkom geheten door Ronald Löhr, projectmanager, van het project. Vanavond staat in het teken van de grondonderzoeken, ateliersessies en de voorlopige denkrichtingen voor de Grebbedijk. Veel informatie om te delen. Lees meer en download het verslag en de presentatie. 

Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk
06.11.17

Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk

De waterschappen in Nederland werken aan de dijken van de toekomst. De Grebbedijk en de wijze waarop de omgeving en de Dijkdenkers een rol spelen bij de plannen, wordt gebruikt als voorbeeld.Bovendien prachtige beelden van de dijk vanuit lucht.

26.10.17

Grondonderzoek op de Grebbedijk

Om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op de dijk nodig. Ingenieursbureaus Lievense CSO-Fugro doet daarom in opdracht van het waterschap grondonderzoek op en nabij de dijk. De onderzoeken starten half november 2017 tot en met december 2017. In die periode kan het verkeer daar wat hinder van ondervinden.

23.10.17

Bouwstenen voor de versterking van de dijk én de omgeving

Om de versterking van de Grebbedijk zo goed mogelijk te benutten, wordt vooraf nagedacht over de dijk en de kansen voor de omgeving. De samenwerkende partners maakten daarom deze zomer bouwsteenstudies. Deze bouwstenen belichten ieder een bepaald thema, bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur of recreatie. 

19.10.17

Geslaagde tweede editie!

Bijna een jaar na de eerste editie vond zaterdag 23 september de tweede Dag van de Grebbedijk plaats. Behalve aandacht voor de dijkversterking zat de dag vol met activiteiten. De dijkbeheerders vertelden in de tent over het dagelijks werk en wat er gebeurt bij hoog water. Maar ook kon je een roeiworkshop volgen of leren wat eetbaar van de dijk. In de zon speelden kinderen met de waterbaan. Kijk snel verder voor meer foto’s van de Dag van de Grebbedijk 2017.  

Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!
16.10.17

Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!

Een animatie over de manier waarop iedereen die dat wil kan meedenken over de Grebbedijk. Zie waarom dit belangrijk is en wat u kunt doen.

02.10.17

Budget voor versterking Grebbedijk

De versterking van de Grebbedijk bij Wageningen wordt definitief gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermings- programma. Het geld komt beschikbaar vanuit het programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. 

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer