• Berichten

Berichten

12.01.18

Concept zes mogelijke oplossingsrichtingen

Tijdens de informatieavond op 24 januari worden de "concept zes mogelijke oplossingsrichtingen" gepresenteerd. Deze mogelijke oplossingsrichtingen zijn de tweede fase in het ontwerpproces om tot een plan voor de Grebbedijk te komen. De eerste stap betrof het opstellen van de bouwstenen. Hierna gaan we naar drie kansrijke alternatieven om toe te werken naar een voorkeursalternatief.

22.12.17

Onderzoek naar waterdruk op de dijk

Het winterse weer van afgelopen week zorgt voor smeltwater in de rivieren van Nederland. Ook bij de Grebbedijk uit zich dit door hoog water. Om nauwkeuriger de veiligheidsopgave van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op en rond de dijk nodig. Sinds half november 2017 zijn hiervoor verschillende onderzoeken in gang gezet. Het hoog water van dit moment kan in het onderzoek goed meegenomen worden. 

12.12.17

Dijkdenkersbijeenkomst 29 november 2017

Op woensdag 29 november jl., tussen de roei lessen en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo. De dijkdenkers worden welkom geheten door Ronald Löhr, projectmanager, van het project. Vanavond staat in het teken van de grondonderzoeken, ateliersessies en de voorlopige denkrichtingen voor de Grebbedijk. Veel informatie om te delen. Lees meer en download het verslag en de presentatie. 

Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk
06.11.17

Grebbedijk als voorbeeld voor innovatieve dijk

De waterschappen in Nederland werken aan de dijken van de toekomst. De Grebbedijk en de wijze waarop de omgeving en de Dijkdenkers een rol spelen bij de plannen, wordt gebruikt als voorbeeld.Bovendien prachtige beelden van de dijk vanuit lucht.

26.10.17

Grondonderzoek op de Grebbedijk

Om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op de dijk nodig. Ingenieursbureaus Lievense CSO-Fugro doet daarom in opdracht van het waterschap grondonderzoek op en nabij de dijk. De onderzoeken starten half november 2017 tot en met december 2017. In die periode kan het verkeer daar wat hinder van ondervinden.

23.10.17

Bouwstenen voor de versterking van de dijk én de omgeving

Om de versterking van de Grebbedijk zo goed mogelijk te benutten, wordt vooraf nagedacht over de dijk en de kansen voor de omgeving. De samenwerkende partners maakten daarom deze zomer bouwsteenstudies. Deze bouwstenen belichten ieder een bepaald thema, bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur of recreatie. 

19.10.17

Geslaagde tweede editie!

Bijna een jaar na de eerste editie vond zaterdag 23 september de tweede Dag van de Grebbedijk plaats. Behalve aandacht voor de dijkversterking zat de dag vol met activiteiten. De dijkbeheerders vertelden in de tent over het dagelijks werk en wat er gebeurt bij hoog water. Maar ook kon je een roeiworkshop volgen of leren wat eetbaar van de dijk. In de zon speelden kinderen met de waterbaan. Kijk snel verder voor meer foto’s van de Dag van de Grebbedijk 2017.  

Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!
16.10.17

Bekijk hier de animatie over de Grebbedijk!

Een animatie over de manier waarop iedereen die dat wil kan meedenken over de Grebbedijk. Zie waarom dit belangrijk is en wat u kunt doen.

02.10.17

Budget voor versterking Grebbedijk

De versterking van de Grebbedijk bij Wageningen wordt definitief gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermings- programma. Het geld komt beschikbaar vanuit het programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. 

29.08.17

Kom ook naar de ‘Dag van de Grebbedijk’!

De Dag van de Grebbedijk op 23 september bij de haven in Wageningen heeft een bijzonder programma. Bijvoorbeeld een overlevingstocht langs de dijk waarin deelnemers leren hoe zij kunnen eten en drinken van wat er op de Grebbedijk groeit. Maar ook belevenissen van Dijkgasten, een collegetour over de toekomstplannen, gratis varen met de Blauwe Bever een vlinderwandeling en een workshop verhalen vertellen.

Inspirerende avond in de Junushoff
21.07.17

Inspirerende avond in de Junushoff

Wat een inspirerende avond was het woensdag 28 juni in de Junushoff! De samenwerkende partners organiseerde net als vorig jaar een informatiebijeenkomst over de Grebbedijk. Op deze avond werden de zo'n 120 betrokken mensen bijgepraat over de ontwikkelingen van de veiligheidsopgave aan de dijk. 

Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017
31.05.17

Dijkdenkers bijeenkomst 10 mei 2017

Op woensdag 10 mei, tussen de roeiboten en studenten door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo op de Grebbedijk. Met op de achtergrond draaiende camera’s van de Hogeschool Utrecht en het bestuur van Argo, belooft het een creatieve en intensieve avond te worden.

Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017
12.04.17

Dijkdenkers bijeenkomst 12 april 2017

Afgelopen week is er weer een Dijkdenkers bijeenkomst geweest. Tijdens de bijeenkomst zijn de Dijkdenkers bijgepraat over alle ontwikkelingen 'achter de schermen'. Waar staan we met het project? Daarnaast is de planning voor het komende jaar doorgenomen. En kregen de Dijkdenkers een toelichting op de nadere veiligheidsanalyse. Kortom, genoeg werk aan de winkel het komend jaar! Bekijk de presentaties en lees het uitgebreide verslag.

06.04.17

Grebbedijk op de schop

Uit een veiligheidsanalyse die Waterschap Vallei en Veluwe samen met Royal HaskoningDHV deze week afrondde blijkt dat de Grebbedijk op diverse plekken versterkt moet worden. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, opgesteld door de Tweede Kamer en sinds 1 januari van kracht. De Grebbedijk is ruim vijf kilometer lang en loopt van Wageningen tot Rhenen. Als de dijk doorbreekt staat het gebied tot aan Amersfoort onder water.

Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016
27.01.17

Sfeerimpressie Dijkdenkers bijeenkomst 16 november 2016

Stad en landschap verbinden, bijzondere vogelsoorten, een fietssnelweg, zo maar wat wensen die de Dijkdenkers op de kaart van de Grebbedijk spijkerden. In november vorig jaar kwamen zij bijeen om hun wensen voor de Grebbedijk te bespreken. Rondom de kaart ontstond een levendige discussie. Bekijk de sfeerimpressie op youtube.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer