• Drie Kansrijke Alternatieven
 • Drie Kansrijke Alternatieven

  Van zes mogelijke oplossingsrichtingen naar drie kansrijke alternatieven met een smalle, brede en integrale variant. De verschillende elementen uit de zes mogelijke oplossingsrichtingen zijn zoveel mogelijk meegenomen. De komende tijd worden deze drie kansrijke alternatieven verder uitgewerkt.

  1 - De smalle Grebbedijk
  Het eerste kansrijke alternatief gaat uit van een minimaal ruimtebeslag; de dijk is zo smal mogelijk. De dijkversterking wordt zoveel mogelijk gerealiseerd door middel van technische oplossingen, zoals een damwand.

  2 - De brede Grebbedijk
  De dijk wordt in het tweede kansrijke alternatief vooral in de grond verstevigd en wordt verlegd of verbreed. Dat betekent een grotere ruimteclaim met een menging van ruimtegebruik op en om de dijk.

  3 - De integrale Grebbedijk
  In dit kansrijke alternatief zijn de landschappelijke én stedelijke kwaliteiten als uitgangspunt genomen. De dijk wordt meer in zijn context geplaatst en is een anticipeert op andere ambities in het gebied.

   

  Concept kansrijke alternatieven

  De drie kansrijke alternatieven worden in concept-vorm beschreven. Download hieronder de presentatie.

  Download de presentatie

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer