Bodemonderzoek piping

Piping is één van de mogelijke faalmechanismen bij dijken. Zo ook bij de Grebbedijk. Van maandag 1 oktober tot en met maandag 8 oktober 2018 vindt bodemonderzoek op en om de Grebbedijk plaats.

 

Wat is piping?

Piping is één van de mogelijke faalmechanismen bij een dijk. Er is sprake van piping wanneer er water via een zandlaag onder de dijk doorstroomt en achter de dijk weer omhoog komt. Het water kan steeds meer zand onder een dijk meevoeren. Als dit proces te lang doorgaat kan de dijk instorten.

Wanneer kan piping optreden?

Piping kan optreden als deze drie elementen aanwezig zijn.

  1. Waterstandsverschil: tussen de rivier en het land achter de dijk moet een waterstandsverschil zijn. Hierdoor ontstaat drukverschil in de zandlaag onder de dijk en stroomt water van de ene naar de andere kant.
  2. Zandlaag: er moet een doorlatende zandlaag aanwezig zijn. Tussen de zandkorreltjes kan water door stromen en mogelijk kunnen zelfs zandkorrels meegevoerd worden.
  3. Klei of veen: de opbouw van de ondergrond in klei-, veen- en zandlagen bepaalt of er een kwelstroom ontstaat die sterk genoeg is om zandkorrels mee te voeren. Klei- en veenlagen zijn namelijk minder goed doorlatend voor water en zijn medebepalend waar het water heen stroomt.

Waarom is de Grebbedijk gevoelig voor piping?

Door de specifieke opbouw van de ondergrond onder de Grebbedijk is deze dijk gevoelig voor piping. Dit heeft te maken met de afwisseling van klei- en zandlagen in de ondergrond. De kans op piping en de benodigde maatregelen om het te voorkomen wordt onderzocht, omdat in de veiligheidsbeoordeling van begin 2017 geconstateerd is dat de Grebbedijk voor het faalmechanisme piping niet voldoet aan de gestelde normen.  De Grebbedijk is overigens niet de enige dijk in Nederland die gevoelig is voor piping, dit geldt voor veel meer dijken.

Welke maatregelen zijn er om piping te voorkomen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om piping te voorkomen. Een gangbare oplossing is het aanbrengen van een berm aan de binnenkant van de dijk. Hiermee wordt de kans dat er een zandmeevoerende wel ontstaat kleiner. Andere mogelijkheden zijn het onderbreken van de waterstroom onder de dijk, waardoor er geen zand wordt meegevoerd of het aanbrengen van materiaal (doek of grind) die het water doorlaat maar het zand tegenhoudt.

Waarom is er bodemonderzoek nodig?

Bij de Grebbedijk zijn meerdere faalmechanismen mogelijk. Piping is hier één van. Het bodemonderzoek is nodig om in te schatten op welke plekken de Grebbedijk tegen piping beschermd moet worden en welke maatregelen nodig zijn om piping te voorkomen.

Welke werkzaamheden vinden plaats bij het bodemonderzoek?

Op verschillende punten langs de Grebbedijk wordt in de grond geboord. Met een nieuwe techniek bepalen de onderzoekers ter plekke hoe doorlatend het zandpakket is.

Wat wordt er precies onderzocht?

Er wordt onderzocht hoe doorlatend de verschillende zandlagen in de ondergrond zijn, zowel horizontaal als verticaal. Dit gebeurt door op een boorlocatie water te injecteren en daar direct omheen de waterdruk te meten. Afhankelijk van de specifieke locatie gebeurt dat op enkele meters diepte en soms zelfs nog dieper.

Wie voert het bodemonderzoek uit?

In opdracht van het projectteam Grebbedijk voeren de onderzoekers van Fugro het bodemonderzoek uit. Je herkent de werkzaamheden aan de vlag van de Grebbedijk. Bij vragen kun je altijd mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het bodemonderzoek worden gebruikt om de waterdoorlatendheid van zandpakketten en de daarbij horende kans op piping beter in te kunnen schatten. Het onderzoek wat uitgevoerd wordt draagt bij aan de landelijke kennisontwikkeling op dit gebied. Doel is het ontwikkelen van een nauwkeuriger model voor de doorlatendheid van zandpakketten. Hiervoor worden de uitkomsten van de proeven bij de Grebbedijk vergeleken met uitkomsten van proeven elders in Nederland. Zijn de proeven en vergelijking succesvol dan kan in de toekomst de gevoeligheid van dijken voor piping nauwkeuriger ingeschat worden.

Hoe lang duurt dit bodemonderzoek?

De boringen op de dijk vinden plaats van maandag 1 oktober 2018 tot en met maandag 8 oktober 2018.

Krijg ik last van het bodemonderzoek?

De boringen vinden plaats op gronden die in eigendom zijn van het waterschap. We komen dus niet op percelen die in eigendom van particulieren zijn. Van het boren zelf ervaart u geen overlast.

Meedenken

Hebt u een idee voor de versterking of de recreatieve invulling van de dijk?

Denk mee

Foto's

Deel uw foto van de Grebbedijk met ons. De mooiste foto's zetten wij op deze website.

Foto insturen

Verhalen

Wat is uw verhaal, herinnering of anekdote over de dijk? Deel het met ons en anderen.

Verhaal insturen

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer