• Grebbedijk

Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt. Samen met de bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden slaan provincie Utrecht, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen om de versterkingsopgave uit te voeren en andere ambities voor het gebied in kaart te brengen.

Het project

Het project

Om ook in de toekomst aan de veiligheidseisen te blijven voldoen moet de Grebbedijk versterkt worden. Deze versterkingsopgave biedt tegelijkertijd gelegenheid om ook andere ambities voor het gebied in kaart te brengen. De zes gebiedspartners werken mét bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden aan deze klus.

Meer informatie

Inzetten op innovaties

Inzetten op innovaties

Nieuw ontwikkelde kennis inzetten én zelf kennis ontwikkelen. De dijkversterkingsopgave bij de Grebbedijk is complex, maar kan misschien wel efficiënter en nog beter. Naast het reguliere project onderzoekt het projectteam enkele relevante innovaties op het gebied van nieuwe kennis, slimmere rekenmodellen en modernere technieken.

Meer informatie

Kalender

 • 15
  sept
  2018

  Vogelexcursie

  Excursie van KNNV in aanloop naar de Dag van de Grebbedijk
 • 22
  sept
  2018

  Vlinder- en libellen-excursie

  Excursie van KNNV in aanloop naar de Dag van de Grebbedijk
 • 26
  sept
  2018

  Informatiebijeenkomst

  Informatiebijeenkomst over de Grebbedijk
 • 20
  okt
  2018

  Dag van de Grebbedijk

  Uitgebreid en informatief programma met een informatiemarkt en rondvaarten.

Het laatste nieuws

 • 19.06.19

  Dijkdenkers denken over effectenbeoordeling

  Op woensdag 22 mei kwamen de Dijkdenkers van de Grebbedijk bij elkaar. Ingenieursbureau Lievense presenteerde de effectbeoordeling van de drie kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. Deze kansrijke alternatieven bevatten ieder een verschillend dijkontwerp waardoor zij een verschillend effect hebben op thema's zoals milieu, verkeer, et cetera.

 • 18.04.19

  Inloopbijeenkomst 3KA voor omwonenden en perceelseigenaren

  Op woensdag 17 april 2019 ging het projectteam van de Grebbedijk in gesprek met omwonenden en eigenaren van percelen direct aan de dijk. Tijdens deze inloopbijeenkomst liet het team de stand van zaken van de drie kansrijke alternatieven zien.

 • 16.04.19

  PPO Medewerkers bezoeken Grebbedijk

  Voor de zesde keer op rij organiseert de afdeling Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) van Rijkswaterstaat haar jaarlijkse medewerkersdag. PPO verzorgt het onderhoud van onder andere wegen, waterwegen, bruggen en meer door het hele land. Hierbij ligt de focus op duurzaamheid, de balans tussen schakels, kennis en vakmanschap. De Grebbedijk was één van de gastlocaties en mocht circa 30 PPO'ers ontvangen.

 • 16.04.19

  Team Grebbedijk op Dijkwerkersdag

  Op donderdag 11 april was het projectteam van de Grebbedijk aanwezig op de Dijkwerkersdag. De Dijkwerkers is een platform van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opgezet om kennis en kunde op het gebied van dijken en dijkversterking te delen. Rijkswaterstaat en alle waterschappen zijn hieraan verbonden. De Dijkwerkersdag stond in het teken van zoeken naar nieuwe inspiratie, inzichten, verbindingen en innovaties.

 • 27.03.19

  Aanpak risico bij de Grebbedijk

  Zandvoerende wellen vormen een risico voor de Grebbedijk. Bij hoogwater op de Nederrijn ontstaan wellen binnendijks. Enkele hiervan voeren zand mee. Door het meevoeren van zand kunnen holle ruimten onder de dijk ontstaan waardoor de dijk ondermijnd wordt. Dit verschijnsel noemen we piping.De Grebbedijk wordt in 2023 verbeterd  ompiping te voorkomen. Voor de periode van 2018 – 2023 brengt het waterschap ontlastbronnen (reliefwells) aan om de kans op piping tijdelijk al te verminderen. Na 2023 worden definitieve dijkverbetermaatregelen tegen piping uitgevoerd. Het nemen van maatregelen bij een afgekeurde dijk is onze wettelijke taak. 

 • 31.01.19

  Bodemonderzoek januari 2019

  Het projectteam van de Grebbedijk werkt samen met de omgeving aan de opgave van de dijkversterking en gebiedsambities. In het kader van dit project moet er op de Grebbedijk bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer