• Grebbedijk

Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt. Samen met de bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden slaan provincie Utrecht, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen om de versterkingsopgave uit te voeren en andere ambities voor het gebied in kaart te brengen.

Het project

Het project

Om ook in de toekomst aan de veiligheidseisen te blijven voldoen moet de Grebbedijk versterkt worden. Deze versterkingsopgave biedt tegelijkertijd gelegenheid om ook andere ambities voor het gebied in kaart te brengen. De zes gebiedspartners werken mét bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden aan deze klus.

Meer informatie

Inzetten op innovaties

Inzetten op innovaties

Nieuw ontwikkelde kennis inzetten én zelf kennis ontwikkelen. De dijkversterkingsopgave bij de Grebbedijk is complex, maar kan misschien wel efficiënter en nog beter. Naast het reguliere project onderzoekt het projectteam enkele relevante innovaties op het gebied van nieuwe kennis, slimmere rekenmodellen en modernere technieken.

Meer informatie

Kalender

Het laatste nieuws

 • 05.02.20

  Zienswijzen - Vier vragen en antwoorden

  Het voorkeursalternatief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie Gelderland heeft het ontwerp voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Tot en met 18 februari kunt u uw zienswijze indienen.

 • 23.01.20

  Ontmoeten en informeren tijdens inloopbijeenkomst

  Michiel Nieuwenhuis, projectmanager van gebiedsontwikkeling Grebbedijk kijkt terug op de succesvolle inloopbijeenkomst over het voorkeursalternatief van de Grebbedijk. De inloopbijeenkomst was goed bezocht, er waren meer dan 100 mensen en de sfeer was goed.

 • 13.11.19

  Veilige en beleefbare Grebbedijk komt dichterbij

  De eerste stap ter voorbereiding op het definitieve voorkeursalternatief van de Grebbedijk is gezet. Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat in het concept voorkeursalternatief (VKA) op hoofdlijnen omschreven. Gemeente Wageningen, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe zijn aan zet om het concept-VKA vast te stellen.

 • 31.10.19

  Junior Dijkdenkers op bezoek

  Leerlingen van groep 5-8 van de G.J. van den Brinkschool fietsen op een zonnige en frisse oktoberdag langs de dijk. Op pad met Lucy van project gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Nieuwsgierige koppies, slimme vragen en creatieve ideeën. 

 • 07.10.19

  Bijeenkomst Dijkdenkers

  Woensdag 25 september kwamen de dijkdenkers voor de laatste keer in de verkenningsfase bijeen. Het projectteam presenteerde het concept voorkeursalternatief zoals ze dat aan de bestuurders op 14 oktober voorlegt. 

 • 29.08.19

  Stand van zaken in voorbereiding naar het voorkeursalternatief

  Na de presentatie van de zes mogelijke oplossingsrichtingen en drie kansrijke alternatieven werkte het projectteam van de Grebbedijk in de eerste helft van 2019 toe naar een concept voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief is de laatste stap ter voorbereiding op het dijkontwerp bevat zowel verschillende gebiedsopgaven en ambities als oplossingen voor de dijkversterkingsopgave.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer