• Grebbedijk

Grebbedijk

De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen het water van de Nederrijn. Als de dijk doorbreekt loopt een groot gebied, met steden als Veenendaal en Amersfoort, onder water. De dijk moet worden versterkt. Samen met de bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden slaan provincie Utrecht, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe de handen ineen om de versterkingsopgave uit te voeren en andere ambities voor het gebied in kaart te brengen.

Het project

Het project

Om ook in de toekomst aan de veiligheidseisen te blijven voldoen moet de Grebbedijk versterkt worden. Deze versterkingsopgave biedt tegelijkertijd gelegenheid om ook andere ambities voor het gebied in kaart te brengen. De zes gebiedspartners werken mét bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden aan deze klus.

Meer informatie

Inzetten op innovaties

Inzetten op innovaties

Nieuw ontwikkelde kennis inzetten én zelf kennis ontwikkelen. De dijkversterkingsopgave bij de Grebbedijk is complex, maar kan misschien wel efficiënter en nog beter. Naast het reguliere project onderzoekt het projectteam enkele relevante innovaties op het gebied van nieuwe kennis, slimmere rekenmodellen en modernere technieken.

Meer informatie

Kalender

Het laatste nieuws

 • 29.09.20

  Het Hoornwerk in de Podcast ‘Verborgen in het volle zicht’

  In de nieuwe podcast serie ‘Verborgen in het volle zicht’ onderzoekt Simon Heijmans (bekend van de populaire podcast Brand in het landhuis) bijzondere plekken in Nederland die je zo voorbij zou kunnen rijden, maar waar iets staat te gebeuren. In de podcast van 3 september zijn technisch manager Marten Hoeksema en omgevingsmanager Lucy Afman te horen over Het Hoornwerk gelegen aan de voet van de Grebbedijk.

 • 09.07.20

  Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld

  Op 8 juli heeft het Algemeen bestuur van het Waterschap het Voorkeursalternatief (VKA) definitief vastgesteld. Hiermee is de vaststelling van alle procespartners afgerond.Alle gebiedspartners: Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Gemeente Wageningen en Gemeente Rhenen hebben het VKA vastgesteld. Hierbij hebben diverse partijen de gelegenheid gehad om vragen te stellen en punten te benoemen die het project mee kan nemen in de volgende fase van het project.

 • 25.05.20

  Circulaire Peiler Grebbedijk – beoordelingskader circulariteit

  De provincie Gelderland, de provincie Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Het waterschap heeft hiervoor een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst. Ook hebben de gezamenlijke partners aan de Commissie gevraagd of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector). 

 • 29.04.20

  Van besluitvorming VKA naar planuitwerking

  Besluitvorming definitief VKA en start planuitwerking
  De komende maanden stellen de besturen van de gemeente Rhenen, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe het definitieve VKA en de reactienota * vast. Eind maart stemden Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en Staatsbosbeheer al in onder enkele voorwaarden ten aanzien van de waterplas voor zwemrecreatie. Medio juli verwachten we een definitief vastgesteld VKA te hebben.

 • 29.04.20

  Zienswijzen voorkeursalternatief behandeld

  Op het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk zijn 30 zienswijzen ingediend. Veel van de zienswijzen vroegen aandacht voor details van het ontwerp. Deze zijn nog niet toegevoegd aan het definitieve VKA, omdat dit een ontwerp op hoofdlijnen is. De suggesties worden in de planuitwerkingsfase afgewogen.

 • 03.03.20

  Advies Commissie milieueffectrapportage

  De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) vindt de milieuverschillen tussen de drie kansrijke alternatieven voor de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk goed in beeld gebracht in het rapport MER. Zij ziet meerwaarde in het onderzoek naar de realisatie van gebiedsopgaven naast de waterveiligheidsopgave.

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer