• Het project
 • Het project

  De Grebbedijk beschermt de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. De dijk tussen de hoge gronden bij Wageningen en de hoge gronden bij Rhenen is 5,5 kilometer lang. Wanneer de Grebbedijk zou doorbreken, overstroomt een groot gebied met steden als Veenendaal en Amersfoort en is de (economische) schade enorm. De dijk moet worden versterkt.

  De versterking van de Grebbedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om te voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. In het HWBP werken Rijkswaterschap en alle Waterschappen aan de grootste dijkversterkingsopgave in Nederland sinds de deltawerken. Momenteel bevindt het project zich in de afronding van het voorkeursalternatief.

  In het voorkeursalternatief staat het plan op hoofdlijnen omschreven. Buitendijks wordt één meter onder de kruin een golfbreker aangelegd in de vorm van een ‘tweede’ kruin. Deze golfbreker zorgt ervoor dat de dijk maximaal 20 cm omhoog moet gaat en een grasmat behoudt. Daarnaast wordt deze ‘getrapte kruin benut als een veilige recreatieve route. De huidige kruin gaat iets omhoog en binnendijks zijn verschillende maatregelen voorzien, passend bij het gebied. Naast de dijkversterkingsopgave hebben natuuropgaven en gebiedsambities een plek gekregen in het voorkeursalternatief. Met dit voorkeursalternatief realiseren we naar verwachting eind 2024 een veilige en beleefbare Grebbedijk én nieuw natuurgebied.

  Hoe is het voorkeursalternatief tot stand gekomen? 

  Gedurende het project zijn verschillende mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht die verwerkt zijn in drie kansrijke alternatieven benoemd. Vervolgens resulteerden dit in het voorkeursalternatief.

  Waarom moet de Grebbedijk versterkt worden?

  Tot voor kort waren er beperkte veiligheidseisen voor dijken in Nederland. Deze eisen namen enkel de sterkte van de dijk mee in de beoordeling. Was een dijk fysiek te zwak, dan moest deze versterkt worden. De nieuwe veiligheidseisen plaatsen een dijk meer in zijn omgeving. Nu wordt een dijk beoordeeld op de mogelijke schade bij een dijkdoorbraak. De Grebbedijk is een sterke dijk en is veilig, maar als de dijk doorbreekt zijn de gevolgen juist bij dit kleine stukje dijk heel groot. Daarom is ook de landelijke overheid betrokken bij het versterken van de Grebbedijk: die is inmiddels in het Hoogwaterbeschermingsplan 2017-2022 opgenomen.

  Meer vragen en antwoorden

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer