Aanpak risico bij de Grebbedijk

Zandvoerende wellen vormen een risico voor de Grebbedijk. Bij hoogwater op de Nederrijn ontstaan wellen binnendijks. Enkele hiervan voeren zand mee. Door het meevoeren van zand kunnen holle ruimten onder de dijk ontstaan waardoor de dijk ondermijnd wordt. Dit verschijnsel noemen we piping.De Grebbedijk wordt in 2023 verbeterd  ompiping te voorkomen. Voor de periode van 2018 – 2023 brengt het waterschap ontlastbronnen (reliefwells) aan om de kans op piping tijdelijk al te verminderen. Na 2023 worden definitieve dijkverbetermaatregelen tegen piping uitgevoerd. Het nemen van maatregelen bij een afgekeurde dijk is onze wettelijke taak. 

Ventiel werking

Bij een zeer hoge waterstand op de rivier mag de ontlastbron gaan stromen als ventiel om zandvoerende wellen elders te voorkomen.Een ontlastbron is een filterbuis van 5,5 meter lang met diameter 16 cm. De bovenkant van de buis is afgesloten en steekt een halve meter boven het maaiveld uit. De onderkant van de buis met filter staat in de zandlaag waar tijdens hoogwater op de Nederrijn de druk van het grondwater verhoogd is. Rond de filterbuis wordt filtergrind aangebracht dat wel water doorlaat, maar geen zand. Bovenin is het boorgat aangevuld met klei als afdichting.

een geplaatste buis

De bronnen staan in de slootkant, zodat het overtollige water meteen afgevoerd kan worden.

2

25 tijdelijke ontlastbronnen bij het westelijk deel van de Grebbedijk.

Blauwe kamer

De wellen achter de Grebbedijk ontstaan meestal in het gebied ten noorden van de Blauwe kamer, dus worden hier de maatregelen genomen. Het plaatsen van de circa 25 ontlastbronnen wordt door een deskundig boorbedrijf uitgevoerd met een kleine rupskraan. Er worden 2 bronnen per dag geplaatst. Vanwege de tijdelijke functie die de ontlastbron heeft, is het ontwerp sober gehouden. De praktische werking van de maatregel in deze vorm is in Nederland nog onbekend en wordt door het waterschap extra in de gaten gehouden.

 


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer