Bouwstenen voor de versterking van de dijk én de omgeving

Om de dijkversterking van de Grebbedijk zorgvuldig te benutten, wordt vooraf samen nagedacht over de dijk en de omgeving. De samenwerkende partners maakten daarom deze zomer bouwsteenstudies. Elke partner heeft een bouwsteen uitgewerkt (Waterveiligheid; Natuur; Havenactiviteit & Economie, Landbouw, Infrastructuur en Stadsontwikkeling; Recreatie & Toerisme, Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie en tot slot Duurzaamheid) met hulp van specialisten en dijkdenkers. Deze bouwstenen zijn gemaakt met de ‘oogkleppen nog op’; en richten zich alleen op bijvoorbeeld waterveiligheid, natuur of recreatie. Het zijn inventarisaties van mogelijke kansen voor de dijk en het gebied. De integratie van de bouwstenen vindt dit najaar plaats in de ontwerpateliers met de gebiedspartners, landschapsarchitectenbureau LINT, ingenieursbureau Lievense CSO/Fugro en de dijkdenkers.

De komende maanden staan dus in het teken van deze ontwerpateliers. Tijdens de eerste sessie begin oktober  is stilgestaan bij de werkwijze van de komende maanden en is nagedacht over karakteristieken van de Grebbedijk die aandacht verdienen tijdens het ontwerpproces. Uiteindelijk leveren de ontwerpsessies in maart 2018 ongeveer 6 mogelijke oplossingsrichtingen op, waarin de bouwstenen zijn samengekomen. Deze oplossingsrichtingen zullen vervolgens verder worden onderzocht, waarna de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gebiedspartners eind 2018 een volgende selectie maken.   

In januari 2018 worden de voorlopige 6 oplossingsrichtingen tijdens een informatieavond in Wageningen gepresenteerd en besproken. 

Wilt u meer informatie hebben over de bouwstenen? Download hieronder de rapporten per bouwsteen:


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer