Constructieve informatiebijeenkomst 26 september

DSC02945 Large

Op woensdag 26 september presenteerde het projectteam van de Grebbedijk de drie kansrijke alternatieven in concept-vorm in Theater Junushoff. De grote foyer van het theater vulde zich met ruim 120 geïnteresseerden.

De aanleiding voor het project is altijd de waterveiligheid (dijkversterkingsopgave) geweest, maar in de afgelopen jaren dachten vele bewoners, ondernemers, verenigingen en anderen ook na over de gebiedsontwikkeling. Deze wensen en ambities zijn in bouwstenen geformuleerd van waaruit het projectteam zes mogelijke oplossingsrichtingen opstelde. Op basis van vergunbaarheid en haalbaarheid liggen nu drie kansrijke alternatieven voor.

Tijdens de informatieavond was er, na inleidende presentaties over de dijkversterking en ruimtelijke inpassing, er ruime gelegenheid om mee te denken en vragen te stellen. Met alle vragen en opmerkingen die op de drie kansrijke alternatieven gegeven werden gaat het projectteam vervolgens verder.

Wethouder De Haan van Gemeente Wageningen was aanwezig en gaf, samen met projectleider van de Grebbedijk Ronald Löhr, een doorkijk naar de toekomst. In samenwerking met de Dijkdenkers is een bestuurlijk afwegingskader opgesteld. Dit instrument helpt om per bouwsteen op verschillende ingrediënten een score te geven. Ook gaf wethouder De Haan aan zoveel mogelijk te willen luisteren naar bewoners en ondernemers; de gemeenteraad heeft een rondetafelgesprek ingepland waar zij aandachtig zal luisteren. Voorzitter van de Dijkdenkers, Rik Eweg, geeft aan dat ook hij bij het bestuurlijk overleg de inbreng vanuit de Dijkdenkers meeneemt en roept op tot een samenwerking van bevolking en overheid om gezamenlijke doelen te bereiken.

In november vindt bestuurlijk overleg plaats. Hier zal ook het bestuurlijk afwegingskader worden gebruikt om de drie kansrijke alternatieven te beoordelen en uiteindelijk tot één voorkeursalternatief te komen.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer