Dijkdenkers formuleren advies aan bestuurders

Dijkdenkers 21 maart 2018

Woensdag 21 maart kwamen de Dijkdenkers opnieuw bijeen om zich te buigen over de zes oplossingsrichtingen voor de Grebbedijk en de omgeving. Op 24 januari werden deze in Junushof aan een breed Wagenings publiek voorgelegd, en de toen gemaakte opmerkingen zijn in de afgelopen weken verwerkt in een nieuwe versie. De Dijkdenkers bogen zich nog eens over de kaarten, en formuleerden de volgende adviezen voor de stuurgroep Grebbedijk:

  1. Investeer in de relatie van de stad met de uiterwaarden in brede zin (natuur, recreatie);
  2. Maak duidelijke keuzes: wat te doen in de uiterwaarden en wat in het Binnenveld;
  3. Benut de al aanwezige waarden en zet minder in op nieuwe initiatieven;
  4. Wees realistisch in wat waargemaakt kan worden;
  5. Combineer ingrediënten uit mogelijke oplossingsrichtingen;
  6. Investeer in natuur.

Naar drie kansrijke varianten
De stuurgroep Grebbedijk wordt op 29 maart geïnformeerd over de oplossingsrichtingen. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en Staatsbosbeheer. Door onderzoek naar de haalbaarheid van alle ingebrachte ideeën, worden de zes oplossingsrichtingen dit jaar teruggebracht naar drie kansrijke varianten. De Dijkdenkers en de bevolking van Wageningen worden weer nauw bij dat proces betrokken.

 

De zes oplossingsrichtingen vindt u hier


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer