Drie kansrijke alternatieven krijgen vorm

dijkdenkers ideeen op de kaart

Sinds 2016 dachten bewoners, ondernemers, overheden en andere geïnteresseerden in de verkenningsfase mee over de verschillende ambities voor het gebied. Met de uitkomsten van Dijkdenkersbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten en ontwerp-ateliers zijn zes mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld met allerlei mogelijkheden voor recreatie, natuur, infrastructuur en meer. Vanuit die zes oplossingsrichtingen zijn, op basis van vergunbaarheid en technische haalbaarheid, verschillende elementen tot de drie kansrijke alternatieven gevormd. In deze conceptversie van de kansrijke alternatieven worden ook mogelijke oplossingen voor de faalmechanismen van de Grebbedijk in beeld gebracht. Een succes van het participatieproces.

De zes mogelijke oplossingsrichtingen gaven nog globaal de ambities voor de gebiedsontwikkeling én oplossingen voor de dijkversterking aangaven. Met de stap naar drie kansrijke alternatieven is veel concreter gekeken naar wat wel en niet mogelijk is, zowel voor de dijkversterking als voor de gebiedsontwikkeling. Gekozen is voor een smalle dijk, een brede dijk en een integrale dijk.

De komende maanden wordt het concept van de drie kansrijke alternatieven gepresenteerd bij bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Tijdens informatiebijeenkomsten wordt getoetst hoe het met het draagvlak zit. De gebiedspartners (overheden) maken vervolgens een bestuurlijke afweging op basis van meerdere criteria, waaronder kosten, draagvlak, beheer en onderhoud et cetera. Het resultaat is drie vastgestelde kansrijke alternatieven die door de bestuurlijke partijen eind 2018/ begin 2019 worden vastgesteld. Met deze drie kansrijke alternatieven wordt in 2019 het proces doorlopen om tot één voorkeursalternatief te komen. Dit voorkeursalternatief kan bestaan uit verschillende elementen vanuit de drie kansrijke alternatieven.

Lees meer over de drie kansrijke alternatieven (concept-versie).


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer