Grondonderzoek op de Grebbedijk

Om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op de dijk nodig. Ingenieursbureaus Lievense CSO-Fugro doet daarom in opdracht van het waterschap grondonderzoek op en nabij de dijk. De onderzoeken starten half november 2017 tot en met december 2017. In die periode kan het verkeer daar wat hinder van ondervinden.

Wat voor soorten grondonderzoek?
Er zijn verschillende grondonderzoeken nodig op de Grebbedijk:

  • Sonderingen en grondboringen
  • Geofysisch onderzoek
  • Landmeetkundig onderzoek

Wat zijn sonderingen?
Sonderen is een meettechniek waarbij een stalen sonde door middel van buizen de grond in wordt gedrukt. De gronddruk wordt gemeten en geregistreerd. Op basis van deze metingen kan de bodemopbouw worden bepaald. Het sonderen geeft geen schade aan de bodem. Sondeergaten worden gedicht met een kleispoeling. Zo komen er geen onnatuurlijke materialen in de bodem. 

Wat zijn boringen?
Aan weerszijde van de dijk zullen de onderzoekers handmatig ondiepe boringen uitvoeren om de bodemopbouw vast te stellen. Op de kruin van de dijk worden diepe boringen uitgevoerd met een boorrups. De grondmonsters uit de bodem worden onderzocht in een laboratorium. De gaten die achterblijven worden gevuld met zwelklei, om de oorspronkelijke situatie te herstellen.  

Wat is geofysisch onderzoek?
De dikte van de kleilaag aan weerszijden van de dijk is van belang voor de stabiliteit van de dijk. Om deze dikte vast te stellen gaat Fugro een geofysisch onderzoek uitvoeren. Het geofysisch veldonderzoek wordt uitgevoerd door middel van elektromagnetische (EM) en grondradar (GPR) metingen. Met de EM en GPR apparatuur kan tot een diepte van circa 6 m onder maaiveld worden vastgesteld op welke diepte de kleilaag overgaat in het onderliggende zandpakket.

In het voorland (buitendijks aan de rivierzijde) worden, waar mogelijk, peilingen in de rivier evenwijdig en loodrecht op de dijk verricht. In het achterland (binnendijks) worden 2 peilingen evenwijdig aan de dijk tot maximaal 10 m vanuit de voet van de dijk gedaan. Ook op de dijk worden 2 peilingen gedaan.  

Een quadvoertuig voert de peilingen uit. De quad heeft ballon banden om zo min mogelijk sporen in het land achter te laten. Bovendien wordt de situatie voor en na het onderzoek gefotografeerd. De metingen worden uitgevoerd in een droge periode, om te voorkomen dat er sporen in het land worden getrokken. In een later stadium wordt de quad ingezet voor handboringen in het terrein. Na beëindiging van de boring wordt het boorgat wederom gevuld met zwelklei. 

Naast informatie over de eigenschappen van de ondergrond is ook de hoogte van de dijk en informatie over objecten op de dijk van belang. Daarom wordt de hoogte van de dijk en de objecten tot 10m uit de teen/voet van de dijk ingemeten.

Verkeersmaatregelen
Voor het uitvoeren van de onderzoeken zijn twee verkeersmaatregelen nodig;

  • Voor de sonderingen langs de Grebbedijk is, vanaf de kruising N225 (Hoornwerk) tot en met Grebbedijk 2, op 13 en 14 november de Grebbedijk deels tijdelijk niet te gebruiken voor vrachtwagens en agrarische voertuigen. Te allen tijden is elk perceel wel via één zijde bereikbaar. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven. Voor het gedeelte wat alleen fietspad is, worden passende maatregelen genomen zodat fietsverkeer doorgang heeft. 
  • oor het uitvoeren van de boringen wordt een halve rijbaanafzetting toegepast en kan al het verkeer passeren (ook vrachtwagens en agrarische voortuigen). Dit vindt plaats van 4 tot en met 8 december. 

Stormseizoen 
Officieel begint op 1 november het stormseizoen. Dit betekent dat het waterschap na die tijd geen werkzaamheden op of langs de dijk meer toestaat. Om het dijkversterkingsproject geen vertraging te laten oplopen en omdat grondonderzoek in het voorjaar lastig kan zijn voor flora en fauna, wordt nu toch met de grondonderzoeken begonnen. Vanwege het stormseizoen neemt onderzoeksbureau Fugro extra maatregelen om het risico op beschadigingen van de grasmat op de dijk zo veel mogelijk te beperken. Verder worden de gemaakte boringen en sonderingen dagelijks gedicht met klei of bentoniet, om de waterdoorlatendheid te beperken. Bij (dreigend) hoogwater worden de werkzaamheden uitgesteld. Het waterschap waarschuwt hiervoor minimaal 3 dagen van te voren.

Heeft u vragen over het bodemonderzoek? Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer