Het Hoornwerk: cultuurhistorie én waterveiligheid

Weer zichtbaar
De Grebbedijk is oorspronkelijk onderdeel van de Grebbelinie. Het Hoornwerk vormde daarin een belangrijke verdedigende schakel. In het voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk wordt het buitenste deel twee meter opgehoogd. Het erfgoed wordt hierdoor weer goed zichtbaar in het landschap en dient voor waterveiligheid.

Erfgoed Deal
Om de inpassing van het Hoornwerk binnen de versterking van de Grebbedijk te financieren, heeft de provincie Utrecht een beroep gedaan op de Erfgoed Deal. Dit is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, voor het behoud en gebruik van erfgoed bij grote ruimtelijke opgaven. De aanvraag is ingediend mede namens Waterschap Vallei en Veluwe, Het Utrechts Landschap (eigenaar van het Hoornwerk) en de gemeente Rhenen. De provincie betaalt bijna vijfhonderdduizend euro mee aan het herstel vanuit het Fonds Erfgoedparels en het programma Mooie en veilige dijken. Vanuit de Erfgoed Deal wordt dit aangevuld met een vergelijkbaar bedrag, tot in totaal 900.000 euro. Via de website www.cultureelerfgoed.nl kunt u meer informatie terugvinden.

Win-win situatie
Heemraad Patrick Gaynor ziet succes in samenwerking: “Veilig wonen, werken en recreëren achter de dijk nu en in de toekomst heeft voor het waterschap de prioriteit. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om ook over onze wateropgave heen te kijken. Dat het Hoornwerk een dubbele functie krijgt en onderdeel van de waterkering gaat uitmaken is een mooi resultaat van het gebiedsproces en een succes voor alle partners in de omgeving.” Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is enthousiast over de ontwikkelingen: “Het project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. De provincie draagt zo bij aan waterveiligheid en de leefbaarheid. Ook vind ik het belangrijk om de historische elementen in het landschap van onze provincie goed te bewaren. Zo houden we de historie levend en tastbaar.”


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer