Informatieavond 24 januari: ontwikkelrichtingen

 

Copyright by © Timon Bulten

Waterschap Vallei en Veluwe houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst voor iedereen die wil meedenken over de ontwikkelrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. De dijkversterking wordt door de gebiedspartijen gezamenlijk aangegrepen om breed te kijken naar kansen voor het gebied.

Inmiddels zijn er met diverse belanghebbenden een zestal denkrichtingen ontwikkeld, als eerste stap richting het definitieve plan. Om u hierover bij te praten en met elkaar van gedachten te wisselen, nodigen we u van harte uit op onze informatieavond van 24 januari in Wageningen. Tijdens deze avond komen ook de gebiedspartners, dijkdenkers en landschapsarchitectenbureau Lint aan het woord.

Datum:      Woensdag 24 januari
Tijd:           19.30 uur tot 21.30 uur, inloop 19.00 uur
Locatie:     Junushoff Wageningen, Plantsoen 3, Wageningen
Toegang:   Gratis

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.grebbedijk.com. Daar leest u over het proces en de ontwikkelingen van de dijkversterking en kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer