Natuurontwikkeling Plasserwaard tegelijk met versterking Grebbedijk

2016 09 06 Vallei Wageningen Dijk 2

Niet in 2020 maar uiterlijk in 2025 mag de natuurontwikkeling in de Plasserwaard bij Wageningen worden afgerond. Staatsbosbeheer heeft uitstel gekregen zodat de ontwikkeling kan samenvallen met de werkzaamheden aan de Grebbedijk. Hiermee komt het ministerie van LNV tegemoet aan de wens om projecten bij de Grebbedijk in samenhang te bekijken en zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

Arjan Snel, hoofd Staatsbosbeheer Gelderland: “Wij zijn blij met deze beslissing. Nu gaan we de natuurontwikkeling realiseren binnen de integrale afweging in het Grebbedijkgebied met de dijkversterking. Dat maakt het resultaat beter. Voor de natuur en omgeving.” 

NURG

De natuurontwikkeling in de Plasserwaard met 36 hectare valt onder het programma NURG, Nadere Uitwerking RivierenGebied, waarvan Staatsbosbeheer de uitvoerder is. In dit programma wordt 7000 hectare nieuwe natuur ontwikkeld langs de grote rivieren. Eind 2020 moeten alle maatregelen afgerond zijn, maar voor de Plasserwaard wordt nu dus uitstel verleend tot uiterlijk 2025. Door dit uitstel is het mogelijk om te onderzoeken of de natuurontwikkeling in de Plasserwaard kan bijdragen aan de dijkversterking. Ook kunnen de kosten door gelijktijdige uitvoering lager uitvallen en is er minder overlast voor het gebied. Daarnaast kan het verwerven van grond die nodig is voor de dijkversterking en de natuurontwikkeling gezamenlijk worden opgepakt.

20180424 141253

De Plasserwaard tussen de weg naar de voormalige steenfabriek en de weg naar het veer naar Opheusden. Westelijk van die weg natuurgebied De Blauwe Kamer.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer