Onderzoek naar waterdruk op de dijk

Het winterse weer van afgelopen week zorgt voor smeltwater in de rivieren van Nederland. Ook bij de Grebbedijk uit zich dit door hoog water. Om nauwkeuriger de veiligheidsopgave van de Grebbedijk in beeld te brengen is meer gedetailleerd bodem onderzoek op en rond de dijk nodig. Sinds half november 2017 zijn hiervoor verschillende onderzoeken in gang gezet. Het hoog water van dit moment kan in het onderzoek goed meegenomen worden.  

Daarom zijn op woensdag 20 december en donderdag 21 december 2017 opnieuw werkzaamheden in het kader van het bodemonderzoek uitgevoerd. Op de Grebbedijk zijn acht waterspanningsmeters geplaatst waarmee geotechnische gegevens worden verzameld. De metingen geven inzicht wat voor effect hoog water heeft op het achterland. Met andere woorden wat voor waterdruk kan het huidige dijklichaam aan als het een keer hoog water is en wat is het effect op de grondwaterstand, ook binnendijks. 

De waterspanningsmeters worden tot 3 à 5 meter diepte geplaatst. Op deze diepte bevindt zich met name kleigrond. Met deze meting wordt getracht meer inzicht te krijgen in de faalmechanismes van de dijk, onder andere ‘macro instabiliteit’ en ‘glijcirkels’. De meters zijn telemetrisch. Dit houdt in dat de geotechnische gegevens dagelijks kunnen worden doorgestuurd. In het geval van hoog water worden deze gegevens om de 3 uur gestuurd.

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn er meerdere dijken in Nederland die onderzocht worden op faalmechanisme. De Grebbedijk is daar een van. Door over meerdere dijken een set aan gegevens te verzamelen wordt er meer kennis verkregen. Het delen van deze kennis via het programma zorgt voor een algemeen beeld over de faalmechanismes in dijken in Nederland.  


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer