Rik Eweg voorzitter Grebbedijkdenkers

Rik Eweg bij de Grebbedijkdenkers

Rik Eweg, voormalig wethouder van de gemeente Wageningen, is woensdag 13 juni benoemd tot voorzitter van de Grebbedijkdenkers. Als voorzitter van de dijkdenkers maakt hij vanaf heden deel uit van het bestuurlijk overleg tussen de zes overheidspartners die samen onderzoek doen naar de toekomst van de Grebbedijk en de omgeving. Met zijn benoeming willen de betrokken overheden de onafhankelijkheid van de dijkdenkers en hun inspraak op de plannen waarborgen.

“Sinds ik in 1983 in Wageningen kwam wonen, was mijn behoefte om betrokken te zijn bij mijn directe leefomgeving de motivatie om diverse functies te vervullen”, aldus Rik Eweg over zijn redenen om voorzitter te worden. “Dit is weer een mooie nieuwe uitdaging. De dijk en de uiterwaarden zijn immers de tuin van Wageningen. Begrijpelijk en terecht dat heel Wageningen er van geniet, en er ook een mening over heeft. Dat geeft aan hoe belangrijk dit gebied voor Wageningen is”.

Vrijliggend fietspad
De dijkdenkers bestaat uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen, belangenorganisaties en bewoners die betrokken zijn bij de Grebbedijk. Zij deden op het overleg van 13 juni diverse suggesties voor de aanleg van gescheiden fiets- en wandelroutes op de dijk en spraken over het al of niet autoluw maken van de dijk. “Binnen de dijkdenkers worden nieuwe ideeën geboren en meningen uitgewisseld. Als voorzitter wil ik helpen om met elkaar die ideeën zo goed mogelijk te formuleren en te onderbouwen, zodat de bestuurders straks een afgewogen beslissing kunnen nemen. Ik heb daarbij uiteraard geen eigen agenda.” Het projectteam Grebbedijk werkt op dit moment aan drie kansrijke alternatieven voor de verbetering van de dijk en de aanpak van de omgeving. In november worden die drie kansrijke alternatieven voorgelegd aan het bestuurlijk overleg, zodat de betrokken overheden in 2019 een keuze kunnen maken voor één variant.

CV Rik Eweg
Rik Eweg is op dit moment lector op het gebied van duurzame agri-business in stedelijk gebied bij Van Hall Larenstein. Hij studeerde HTS Weg- en Waterbouwkunde in Hengelo en Planologie bij Wageningen UR. Hij werkte bij de universiteit als internationaal projectleider en als post-doc bij de Onderzoeksschool Productie Ecologie. Daarna was hij acht jaar wethouder in de Gemeente Wageningen. Vanaf 2006 werkte hij als projectregisseur bij het innovatieprogramma TransForum Agro en Groen.

Project Grebbedijk
Het project Grebbedijk is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, provincie Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe. Samen onderzoeken zij de toekomst van (het gebied rondom) de Grebbedijk die eind 2024 moet voldoen aan nieuwe veiligheidseisen voor dijken.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer