Team Grebbedijk op Dijkwerkersdag

dwd2

Op donderdag 11 april was het projectteam van de Grebbedijk aanwezig op de Dijkwerkersdag. De Dijkwerkers is een platform van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opgezet om kennis en kunde op het gebied van dijken en dijkversterking te delen. Rijkswaterstaat en alle waterschappen zijn hieraan verbonden. De Dijkwerkersdag stond in het teken van zoeken naar nieuwe inspiratie, inzichten, verbindingen en innovaties. Medewerkers van Rijkswaterstaat, de waterschappen, maar ook van marktpartijen die het werk uitvoeren waren aanwezig.

Het projectteam van de Grebbedijk gaf een toelichting op de innovaties die zij onderzoekt. Na een plenaire introductie over de verschillende innovaties gingen de aanwezigen uiteen in drie interactieve sessies. Hier werden de innovaties reststerkte onderlaag, piping, probabilistisch bepalen van de kruinhoogte, langsstroming, gebiedseigen grond en circulariteit nader toegelicht.

De innovaties worden bij de Grebbedijk onderzocht. De kennis die het team opdoet deelt zij ook met andere waterschappen in Nederland; de Dijkwerkersdag is daarmee een mooi moment om contacten te leggen met andere waterschappen en te bezien of én hoe de opgedane kennis ook op andere plekken toegepast kan worden.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer