Veel belangstelling voor mogelijke oplossingsrichtingen Grebbedijk

Informatiebijeenkomst Grebbedijk foto

De mogelijke oplossingsrichtingen voor het verstevigen van de Grebbedijk kunnen rekenen op veel belangstelling. Dat bleek opnieuw tijdens de informatieavond op 24 januari in de Junushoff in Wageningen waar alle betrokken konden reageren op mogelijke oplossingen voor de uitvoering van de dijkverbetering.

Waterschap Vallei en Veluwe presenteerde zes mogelijke oplossingsrichtingen voor de versterking van de Grebbedijk. Daarnaast is gevarieerd in hoeverre ambities een plek hebben gekregen in de uiterwaarden of in het Binnenveld. Denk hierbij aan opgaves en of ambities op het vlak van natuur, recreatie/watersportrecreatie, infrastructuur en mobiliteit, cultuurhistorie en mogelijkheden waarop de stad Wageningen meer connectie krijgt met de uiterwaarden. Bezoekers konden hun ideeën, wensen en zorgen per oplossingsrichting kenbaar maken. Deze concept mogelijke oplossingen zijn het resultaat van een jaar lang samen denken in kansen met partners, omwonenden en andere belanghebbenden.

Alle partijen die zijn betrokken bij de verbetering van de Grebbedijk en het gebied daaromheen waren aanwezig tijdens de druk bezochte bijeenkomst zoals de gemeente Wageningen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincies Gelderland en Utrecht. Ook enkele Dijkdenkers die in het proces een belangrijke rol vervullen, waren vertegenwoordigd.

Er liggen kansen voor verbetering in het gebied maar uiteindelijk is de waterveiligheid leidend voor de keuze van een oplossingsrichting. Want hoewel er geen enkel gevaar dreigt is verbetering op termijn noodzakelijk door aangepaste veiligheidsnormen.

In de komende maanden komen uit de zes gepresenteerde oplossingsrichtingen drie kansrijke alternatieven. Dat kunnen ook combinaties van oplossingsrichtingen zijn. In deze periode moet enig zicht zijn op het kunnen financieren van ambities die geen directe relatie hebben met de waterveiligheid en wordt ingezoomd op welke manier en op welke plekken ambities van met name natuur en (watersport) recreatie te combineren zijn. Lees het volledige verslag van de bijeenkomst hier.

 

Bekijk de zes mogelijke oplossingsrichtingen

Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer