Verbetering Grebbedijk gaat nieuwe fase in

Het project Grebbedijk, voor verbetering van de dijk en een nieuwe inrichting van het gebied, gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten leiden.

Vanaf de start in 2016 konden belanghebbenden vrijuit meedenken over het project. Door geen kaders te stellen – bijvoorbeeld financiële of juridische – konden zij hun ‘dromen’ aan het papier toevertrouwen. Die dromen zijn nu vertaald in de zes oplossingsrichtingen. De komende maanden vindt een aantal onderzoeken plaats naar de haalbaarheid van de ideeën. Deze onderzoeken geven antwoord op vragen als: Hoe verhouden de wensen voor recreatie zich tot wetgeving op het gebied van flora en fauna? Welke middelen kunnen de overheden beschikbaar stellen? Welke kansen voor het verplaatsen van de jachthaven bij Wageningen zijn er? Aan de hand van deze onderzoeken – en het actief betrekken van alle belanghebbenden – worden de haalbare elementen uit de zes oplossingsrichtingen verwerkt tot drie kansrijke varianten. Uiteindelijk stellen de betrokken overheden in het voorjaar van 2019 de drie varianten vast die verder onderzocht worden. Het voorkeursalternatief wordt in 2020 vastgesteld. In 2021 en 2022 wordt het plan uitgewerkt, waarvan de uitvoering in 2023 start.

Bekijk de zes mogelijke oplossingsrichtingen.


Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer