Zienswijzen - Vier vragen en antwoorden

Het voorkeursalternatief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe. De provincie Gelderland heeft het ontwerp voorkeursalternatief ter inzage gelegd. Tot en met 18 februari kunt u uw zienswijze indienen.

 1. Wat gebeurt er met de zienswijzen?
  De provincie stuurt alle ingediende zienswijzen naar het  projectteam van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Wij hechten grote waarde aan de ingediende zienswijzen. Hiermee draagt u bij aan weloverwogen en goed onderbouwde plannen voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk.

  De ingediende zienswijzen en de reactie van het projectteam hierop wordt gebundeld in een reactienota en/of verwerkt in het definitieve voorkeursalternatief.

  In de reactienota staat omschreven wat wij doen met de ingediende zienswijzen. Daarnaast ontvangt u een brief waarin wordt verwezen naar deze documenten en de pagina/paragraaf waarin wordt ingegaan op de onderwerpen van uw zienswijze.

 2. Hoe beoordeelt en behandelt het projectteam de zienswijzen?
  Bij een ingediende zienswijze beoordeelt het projectteam of het een nieuw onderwerp betreft of een onderwerp, welke in de verkenning reeds is onderzocht. Betreft het een nieuwe onderwerp, dan wordt beoordeeld of deze past binnen de strekking van de gebiedsontwikkeling, of het een passend onderwerp is binnen een verkenningsfase en waarom het niet eerder is onderzocht. Vervolgens wordt beoordeeld of dit onderwerp alsnog meegenomen zou moeten worden in het voorkeursalternatief of in de volgende fase van het project (planuitwerking).

  Wanneer het onderwerp van de zienswijze in de verkenning reeds is onderzocht, is het afgevallen vanwege bepaalde redenen. Indien deze redenen onveranderd zijn, zal hiernaar worden verwezen in de reactienota. Wanneer deze redenen wel veranderd zijn, zal het projectteam beoordelen of dit voldoende aanleiding is om het onderwerp alsnog mee te nemen in het voorkeursalternatief, dan wel in de planuitwerkingsfase.

  Alle ingediende zienswijzen en de reactie van het projectteam hierop wordt gebundeld in een reactienota en/of verwerkt in het voorkeursalternatief.

 3. Is het mogelijk om reactie te geven op het definitieve voorkeursalternatief?
  Provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, gemeente Rhenen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe beslissen over het definitieve voorkeursalternatief en de reactienota.Het definitieve voorkeursalternatief wordt door de provincie Gelderland gepubliceerd, maar het is niet mogelijk hierop inspraak/bezwaar in te dienen.  Met het vaststellen en publiceren van het definitieve voorkeursalternatief is de verkenningsfase afgerond.

 4. Wanneer kan ik weer een officiële reactie geven op de plannen?

  Na de verkenningsfase volgt de planuitwerkingsfase. Aan het einde van de planuitwerkingsfase is inspraak mogelijkheid op het Projectbesluit en benodigde vergunningen om de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk te realiseren.

Nieuwsoverzicht

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer