Innovaties

Innovaties gebiedsontwikkeling Grebbedijk
Nieuw ontwikkelde kennis inzetten én zelf kennis ontwikkelen. De dijkversterkingsopgave bij de Grebbedijk is complex, maar kan misschien wel efficiënter en nog beter. Naast het reguliere project onderzocht het projectteam enkele relevante innovaties op het gebied van nieuwe kennis, slimmere rekenmodellen en modernere technieken. De innovaties die goed toepasbaar bleken zijn opgenomen in het Voorkeursalternatief voor de versterking van de Grebbedijk.

Reststerkte van de onderlaag
Grasbedekking aan de rivierzijde van een dijk kan bij extreme weersomstandigheden door golfslag wegslaan. Met innovatieve rekentechnieken is bepaald hoeveel klei onder de graslaag aanwezig moet zijn om een veilige dijk te maken en te behouden. De benodigde kleilaag voor een veilige dijk is opgenomen in het Voorkeursalternatief onder de getrapte kruin aan de buitendijkse zijde.

Gebiedseigen grond
Het projectteam heeft de ambitie om grond die vrijkomt in de uiterwaarden (geul in de Plasserwaard en waterplas in de Driehoek) te gebruiken bij de versterking van de Grebbedijk. Om de grond te kunnen hergebruiken moet de kwaliteit van de bodem voldoen en moet er voldoende grond zijn om het ontwerp uit te voeren.  In de planuitwerkingsfase onderzoeken we verder wat de kwaliteit en hoeveelheid van de gebiedseigen grond is die vrijkomt.  Ook onderzoeken we de beschikbaarheid (qua eigendom) en vergunbaarheid.

Gelaagdheid van de ondergrond
De bodemopbouw van de grond waar de dijk op ligt is van belang in verband met piping, ook wel pijpvorming. Piping houdt in dat kwelwater door een drukverschil van buitendijkse grond naar binnendijkse grond loopt, onder de dijk door. Dit kwelwater neemt steeds een beetje zand mee, waardoor de dijk instabiel kan worden en kan instorten. Onderzoek naar de doorlatendheid van de afzonderlijke bodemlagen heeft uitgewezen dat het pakket aan grondlagen minder water doorlaat dan eerder aangenomen. Hierdoor kan het kwelweglengtetekort (Piping) 5 % worden teruggebracht. Deze innovatie zal in de planuitwerking opgenomen worden in het project.

Circulariteit
Circulariteit gaat over het hergebruik van producten en grondstoffen. Om inzicht te krijgen in en gewicht te geven aan circulaire ontwerpprincipes heeft het projectteam Grebbedijk een afwegingskader laten maken: ‘de circulaire peiler’. Tijdens de verkenningsfase zijn de drie kansrijke alternatieven gescoord op circulariteit. Deze scores hebben bijgedragen aan de tot stand koming van het voorkeursalternatief. In de planuitwerkingsfase wordt dit kader gebruikt bij het verder in detail ontwerpen van de dijkversterking en het maken van circulaire keuzes.

Grebbedijk technische innovaties - Vlog #4 - Reststerkte onderlaag
Grebbedijk technische innovaties - Vlog #3 - Duurzaamheid
Grebbedijk technische innovaties - Vlog #2 - ISAC Piping
Grebbedijk technische innovaties - Vlog #1 - Aanleiding

Inschrijven Nieuwsbrief

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer