• Voorkeursalternatief
 • Voorkeursalternatief

  De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen voldoet niet aan de geldende veiligheidsnormen. De dijk wordt daarom versterkt. In de verkenningsfase is besloten om versterking van de Grebbedijk op te pakken als een gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling Grebbedijk omvat naast versterking van de Grebbedijk ook maatregelen op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie, ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied staat omschreven in de Nota Voorkeursalternatief. In dit document wordt ook beschreven op welke wijze het voorkeursalternatief tot stand is gekomen. Het voorkeursalternatief is vastgesteld door de provincies Gelderland en Utrecht, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe.

  Download hier het VKA

  In het voorkeursalternatief staat het plan op hoofdlijnen omschreven. Bekijk hier de video:

  Voorkeursalternatief op hoofdlijnen

  Buitendijks wordt één meter onder de kruin een golfbreker aangelegd in de vorm van een ‘tweede’ kruin.
  Deze golfbreker zorgt ervoor dat de dijk maximaal 20 cm omhoog moet gaan en een grasmat behoudt. Daarnaast wordt deze ‘getrapte kruin benut als een veilige recreatieve route. De huidige kruin gaat iets omhoog en binnendijks zijn verschillende maatregelen voorzien, passend bij het gebied. Naast de dijkversterkingsopgave hebben natuuropgaven en gebiedsambities een plek gekregen in het voorkeursalternatief. Met dit voorkeursalternatief realiseren we naar verwachting eind 2024 een veilige en beleefbare Grebbedijk én nieuw natuurgebied. De flyer van het voorkeursalternatief kunt u hier bekijken. Het voorkeursalternatief en de bijbehorende documenten kunt u hier bekijken.

  Zienswijzen ingediend op voorkeursalternatief Grebbedijk 

  Het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk heeft ter inzage gelegen. In maart 2020 zijn 30 zienswijzen ingediend. In het definitieve VKA zijn op basis van de zienswijzen enkele wijzingen gedaan. Veel van de zienswijzen vroegen aandacht voor details van het ontwerp. Deze details zijn nog niet toegevoegd aan het definitieve VKA omdat dit een ontwerp op hoofdlijnen is. De suggesties worden in de planuitwerkingsfase alsnog afgewogen.
  Lees hier meer over de zienswijzen.

  Meer vragen en antwoorden

  Inschrijven Nieuwsbrief

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer